วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

กำหนดการไว้ทุกข์

สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ นั้น รัฐบาลได้รับความโทมนัสอย่างยิ่ง
และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อพสกนิกร
ชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้

- ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา
มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑
- ให้ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์มีกำหนด ๑๕ วัน
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑
อนึ่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอความร่วมมือมายังหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้ไว้ทุกข์ ๑๕ วัน
ด้วยการงดจัดงานเลี้ยงรื่นเริง นับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

明けまして、おめでとうございます。(AKEMASHITE, OMEDETOU GOZAIMASU) สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ

เทศกาลปีใหม่มาเยือนอีกครั้งแล้วครับ เป็นธรรมเนียมที่ต้องกล่าวคำทักทายปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดเชียงใหม่
โปรดดลบันดาลให้ชาวสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

บ.ก.ขอกล่าว

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดประชุมสัมมนาสามประสานขึ้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯมากมาย หนึ่งในข้อเสนอแนะได้มีการเสนอให้ทดลองเปิดใช้งานเว็บ เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่มาของการเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้น หวังอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ครับ